Avlastning

Nordre Aasen bo- og avlastning

- vi kan tilby fleksibel avlastning

Vi tilbyr avlastningsplasser med vekt på posititve opplevelser.

Avlastningsplassene ligger i samme bygg som barneboligene og habiliteringsvirksomheten.

Vi samarbeider nært med foreldre og foresatte, og bestreber oss sammen på å tilrettegge for et godt omsorgstilbud for barnet. Avlastningsplassene skreddersys på best mulig måte.

Vi har avlastning av ulig varighet og omfang.

Sammen med den øvrige virksomheten ved Nordre Aasen utgjør vi et stort og godt fagmiljø.

  • Tobias
  • kvinne_med_barn_5