Botilbud

Nordre Aasen bo- og avlastning

Vi gir et helhetlig bo- og omsorgstilbud til barn og unge med store sammensatte funksjonsvansker. 

Vi samarbeider nært med foreldre og foresatte, og bestreber oss på å tilrettelegge et godt omsorgstilbud for barnet. 

Vi er en nonprofit virksomhet, og ligger i samme bygg som barnehabiliteringen ved Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter.

I samarbeid med fagpersonell internt og eksternt forsøker vi å løse medisinske og pedagogiske utfordringer slik at barnet kan få utvikle seg best mulig. 

Sammen med den øvrige virksomhet ved Nordre Aasen utgjør vi et stort og godt fagmiljø.

  • 2008-bilder fra Nordre Aasen-Barnebolig 055
  • Aisha og baller.jpg_2