Familiesamarbeid

Nordre Aasen bo- og avlastning

-foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere.

Det er foreldrene som eier barna. "Vi har de på lån," var det en som engang bemerket.
Det er mange hender som skal hjelpe. Det er derfor viktig at det foregår et godt samarbeid på tvers av miljøer og faggrupper. Overordnet er barnets behov, og sammen løser vi de oppgavene som er utfordrende.

"Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som § 31 til 33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov".

-Lov om barn og foreldre (barnelova), paragraf 30

  • 9080597
  • 9079940