Historisk tilbakeblikk

Grunnlagt 1955


Grunnstensnedleggelse

28.november 1955 ble grunnsteinen lagt ned av prinsesse Astrid.
Forut for dette hadde det vært lagt ned et stort pionerarbeid av flere kvinner.
Her kan bl. annet nevnes Ragnhild Schibbye og Vera Fjelstad.

Åpning

Oslo Observasjonshjem og poliklinikk ble åpnet 11.09.1957.
Ragnhild Schibbye var styrets første leder. Senteret var det flotteste tilbudet for psykisk utviklingshemmede i Nord Europa.

1960 årene

Senteret hadde 62 plasser, men det var i perioder flere innlagte barn og ungdom.
Det var også en egen tannklinikk og det eneste EEG labratoriumet for denne gruppen på Østlandet.

1970 årene

Senteret endret navn til Nordre Aasen Sentralinstitusjon. Dette skjedde i forbindelse med ny organisering og etablering av Helsevern for psykisk utviklingshemmede (HVPU) ble etablert i Norge.
Kapellveien behandlingssenter ble bygget, og Solhaug bosenter i Ski ble endel av sentralinstitusjonen.

1980 årene

Dette tiåret ble preget av HVPU reformen og omorganiseringer utflytting av beboere til nye boliger og til Vestre Haugen.

Nordre Aasen ble trappet ned fra 54 beboere til 29 beboere. I 1987 ble senteret bygget om til 9 boliggrupper.

1990 årene

HVPU ble nedlagt og Ansvarsreformen, overføring av ansvaret for de utviklingshemmede til kommmunene, ble vedtatt.

Senteret endret navn til Nordre Aasen habiliteringssenter, og fikk tilknytning til barnehabiliteringen ved Ullevål Universitetssykehus. Senteret etablerte en boliggruppe for barn (Aasen barnebolig).

2000 årene

Nordre Aasen endrer navn til Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter. Senteret har i dag 3 bo- og avlastningsgrupper, samt habiliteringssenter for spesialisthelsetjenesten i Oslo.

Les mer

← Tilbake til forrige side