Ledelsen


Hilde Wolden Daglig leder hilde.wolden@nordreaasen.no
Gro Fossli Støten Assisterende daglid leder gro.stoten@nordreaasen.no
Yngvar Hurlen Seksjonsleder bo og avlastning    yngvar.hurlen@nordreaasen.no
Anne Siri Ødegaard   Avdelingsleder anne.ødegaard@nordreaasen.no
Elin Mørland Avdelingsleder elin.morland@nordreaasen.no
Line Cathrin McDonough Administrasjonskonsulent line.mcdonough@nordreaasen.no