Ledige stillinger


Nordre Aasen bo - og habiliteringssenter består av Seksjon for bo - og avlastning og Seksjon for habilitering. Senteret er en del av Stiftelsen Nordre Aasen. Vi ligger sentralt plassert med nærhet til både trikk, T-bane og tog.

Seksjon for habilitering har rundt 10 årsverk og gir tilbud etter Spesialisthelsetjenesteloven. Tilbudene er rettet mot barn med sammensatte funksjonsvansker fra 0 til 18 år. Viktige samarbeidspartnere er Oslo universitetssykehus og bydeler i Oslo. 

Seksjon for bo- og avlastning, består av 4 avdelinger hvor vi gir et helhetlig bo- og omsorgstilbud til barn og unge med store sammensatte funksjonsvansker. Nordre Aasen er en ikke-kommersiell stiftelse som arbeider nært med foreldrene, og som i samarbeid med fagpersonell internt og eksternt arbeider for å gi et best mulig omsorgstilbud for barnet. Vår tilknytning til stiftelsens øvrige tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten, gjør at vi kan holde en høy faglig profil.

Hos Webcruiter ser du våre ledige stillinger, og her kan du også registrere din CV for en åpen søknad.