Medisinske kostnader

Nordre Aasen bo- og avlastning


- en variabel kostnad!

Kostnader til nødvendige medisiner, medisinsk forbruksmateriell, spesialernæring, tilpassede hjelpemidler og medisinsk utstyr dekkes av bestiller eller gjennom blåreseptordning. Vi kan etterfakturere dette. Barnet selv dekker egenandeler.

← Tilbake til forrige side