Café Aasen

Et tilbud vi er stolt av.

Cafè Aasen er et åpent møtested som hver torsdag og annenhver mandag i skoleåret holder åpent mellom kl. 1600 og 2000. På kafeen tilbyr vi et underholdningsprogram og mat/drikke. Vi arrangerer konsert, allsang, dans, bingo og instrumentverksted som underholdning. Det er mulig å kjøpe en middagsrett, kaker, vafler, kaffe/te og mineralvann på kafeen.

Kafeen er svært godt besøkt. Totalt mellom 80-100 gjester er innom på en vanlig torsdag (voksenkafè) og annenhver mandag ca. 40 gjester (barnekafè) . Størsteparten av disse har spesielle behov som tviklingshemning eller funksjonshemninger av forskjellig art. Miljøet på kafeen er preget av god takhøyde – her er det rom for de aller fleste.

Kafeen er også et arbeidstreningssted for mennesker med særskilte behov. Arbeidsmiljøet på kafeen reflekterer mange andre arbeidssteder hva angår arbeidstempo og variasjon i oppgaver og roller. Derfor er det et bra sted for mennesker som ønsker å trene på sosial samhandling, språk eller trenger å bygge opp selvfølelse på at en kan bidra i en jobb og i et jobbmiljø.

Kafeen er også et naturlig sted hvor man kan arrangere kunstutstillinger, konserter og andre forestillinger. For gruppene med funksjonshemninger kan dette være et sted hvor en kan få presentere noe en har arbeidet med og hvor gjestene kan få gleden av å oppleve arbeidet.

Tilbudet har eksistert i ca 20 år. Tidligere ble det driftet av Åsen voksenopplæringssenter (nå Oslo voksenopplæring avdeling Nydalen) som et tilbud for deres elever en gang pr måned. Skolen vedtok å legge ned tilbudet hos seg på grunn av økonomien våren 2010. Frivillige ved Nordre Åsen bo- og rehabiliteringssenter tok på seg å videreføre driften. I dag foregår all aktivitet på frivillig basis, og er åpent for alle – uavhenging av diagnose og bakgrunn hver torsdag. Ingen mottar lønn eller bidrag på noen måte i dette arbeidet. De som bidrar med underholdning gjør også dette frivillig. Alle som bidrar får et gratis måltid mat. Ved Nordre Åsen er det lagt ned over 1000 timer av frivillig arbeid for å sette i stand lokalene og skaffe møbler og utstyr som kreves for driften.

  • 47889_147798425251821_5897351_n
  • 58973_147801835251480_1428772_n
  • 1508027_893360850695571_7568224845754265374_n
  • 10424273_886359598062363_7966904247814895459_n

Det er bokkafè i lokalene til Café Aasen

Åpent torsdager: 1400 - 1900
Første lørdag hver måned: 1200 - 1600

Vi har fått inn tusenvis av bøker i alle sjangre. Vi har også PC-spill, video, tegneserier, barnebøker som kan kjøpes for en svært billig penge. Alt er velorganisert og ryddig

Vi kan motta/hente bøker/dvd,musikk og andre smålopper som folk vil gi/donere til kafféen.

  • 541407_536384996393160_1204531667_n
  • 541407_536384999726493_1333262177_n
  • 541407_536385003059826_764109356_n
  • 541407_536385006393159_949204412_n
  • 541407_536385009726492_891298602_n
  • 1456765_669819633049695_886413802_n

Følg oss på Facebook

Les mer