Sitteklinikk for barn og ungdom

Nordre Aasen habiliteringssenter


Vi startet opp med Sitteklinikk for barn og ungdom på Nordre Aasen bo-og habiliteringssenter høsten 2006. Sitteklinikken er et tverrfaglig samarbeid mellom Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter, Oslo Universitetssykehus og NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

Sitteklinikken er et supplement til det ordinære 1.linjetilbudet på området sittestilling, og gir tilbud til barn/ungdom (0-18 år) med behov for avansert individuell tilpasning av rullestol/sitteenhet. Pr. 1.1.2011 skal all sittetilpasning med støp gå gjennom sitteklinikken på Nordre Aasen.

Sitteklinikken tilbyr veiledning/undervisning til foresatte og 1. linje og skal bidra til kompetanseheving, samle erfaringer og systematisere kunnskap på området sittetilpasning.

Det settes av 2 halve dager til selve klinikken, samt den tiden vi trenger til oppfølging ute i bydel, for å ferdigstille hjelpemiddelet. 
Det forutsettes at 1.linjen, v/fysio eller ergo  videre følger opp sittehjelpemiddelet ute i bydel etter at sitteklinikkens arbeide er avsluttet.

Ergoterapeut eller fysioterapeut ved Nordre Aasen bo – og habiliteringssenter er kontaktpersoner. 
Disse kan kontaktes via sentralbordet vårt tlf: 23059600

Til klinikken innkalles, foruten foresatte, fysio- og ergoterapeut i bydel, rådgiver fra NAV HMS og fysioterapeut/ergoterapeut fra OUS. Ortoped/ortopediingeniør og lege kontaktes ved behov. Representanter fra skole/barnehage og avlastning inviteres også med.

Henvisningsskjema finner du her.