Våre verdier

Nordre Aasen bo- og avlastning


- våre verdier er kompass for hvordan vi møter utfordringer, skaper relasjoner og yter tjenester. Vår ledesnor er:

RESPEKT

Vi er lyttende til hverandre, og gir hverandre tilbakemelding

Vi aksepterer forskjeller, og er lojal overfor avgjørelser

Vi gjør hverandre gode, og viser hverandre tillit

 

SKAPERGLEDE

Vi samarbeider og utnytter hverandres ressurser

Vi tar initiativ til forbedringer, og møter hverandre positivt

Vi gir hverandre ros og konstruktive tilbakemeldinger

Vi bidrar med positive opplevelser

 

RESULTATORIENTERT

Vi er engasjert, og har fokus på oppgavene

Vi har ambisjoner, og arbeider målrettet

Vi nyttiggjør oss veiledning og opplæring

 

Hvordan er det å jobbe hos oss?