Våre verdier

Verdi og målsetting for Nordre Aasen

- våre verdier er kompass for hvordan vi møter utfordringer, skaper relasjoner og yter tjenester. Vår ledesnor er:

Nordre Aasen ønsker å bidra til at barn og ungdom med sammensatte funksjonsvansker,
og deres familier, får best mulig hjelp, fortrinnsvis i deres nærmiljø.

Vi ønsker med vår kompetanse å bidra til best mulig livskvalitet for barnet og barnets familie.

  • Ballbasseng