Omsorg og kompetanse

Vi har mange års erfaring og bred kompetanse med barn og voksne som har ulike behov for tilrettelegging og behandling. Vårt tverrfaglige miljø arbeider for å skape et best mulig tilbud for barn og voksne samt deres familier og pårørende.

Miljøterapeut med beboer på fanget
Jente som tegner

Habilitering

Kapellveien habiliteringssenter og Nordre Aasen habiliteringssenter utøver begge spesialisthelsetjenester i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Seksjon for nevrohabilitering- barn.

Habilitering

Bolig og avlastning

Vi tilbyr tilpassede bolig- og avlastningstjenester for barn og voksne med ulike hjelpebehov. Enten de har funksjonsnedsettelser, en livsforkortende tilstand, psykisk utviklingshemming og/eller atferdsvansker, tilbyr vi bolig og avlastningsplasser av ulik varighet og omfang.

Bolig og avlastning
Mann bryterstyrer kaffekvern, mens en ansatt fyller oppi kaffebønner

Dagsenter

I april 2021 startet vi opp et dagsentertilbud. Her er vår grunntanke at alle kan bidra. Vi skaper meningsfull aktivitet for enkeltmennesket, men også for nærmiljø og samfunn.

Dagsenter

Avdeling for barnepalliasjon

Barn og unge med livsbegrensende tilstander og deres familier trenger sterk faglig kompetanse, støtte og avlastning for å kunne stå i en svært krevende situasjon.

Barnepalliasjon

Café Aasen

Café Aasen er en møteplass med stor takhøyde for alle med funksjonsnedsettelser og deres ledsagere.

Kafeen er for tiden stengt grunnet kapasitetsproblemer

Café Aasen
Cafegjester rundt et bord med en dame som spiller gitar og synger i bakgrunnen